Aɣewwaɣ (le Rebelle) + amulli n tmettant-is
Aɣewwaɣ (le Rebelle) + amulli n tmettant-is 1885
Aɣewwaɣ (le Rebelle)
Snat n twaɣiyin ḍrant-d deg wayyur n yulyu: yiwet deg wass-is wis 25 deg useggas 1998, d timenɣiwt n uɣewwaɣ Maεṭub Lwennas s ufus aɣeddar, tayeḍ deg wass-is wis 14 deg useggas 2001, urǧin d-teḍri yiwet n tikli am tin ahat deg umaḍal akk. Sin n yimulliyen-a ur ilaq ara yiwen ad ten-yettu. Yelha ma yemmekta-ten-id yiwen…
Aɣewwaɣ
Tisiswa ḥdaqqrent
Leḥzen yettcali
Tiɣaltin ssusment
Iṭij mi yeɣli
Tilawin slalwent
Mi yenṭel yitri
Aɣewwaɣ (le Rebelle) + amulli n tmettant-is 1-1932
Dagi mezzi
Mačči d lmut n Rebbi
Mačči d taččert i s-teččur
Yugi lbaṭel ad t-iɛebbi
Yugi ad s-selsen agennur
Yugi ad t-ḥesben d inebgi
Anda i t-id-iṣaḥ umur
Yennuɣ lbaṭel s wawal
Yak ikkes fell-as sser
Azref yerra-yas-d azal
Yeqqar-as dima: « kker! »
Aṭas i iḥemmel akal
Win akken i s-d-ifkan aẓar
Imɣi d azegzaw gezmen-t
Yeɣli-d ɣef wakal yeqqur
Amaziɣ nwan-t leqqmen-t
Ɣef wayla-s ad yezzi aɛrur
Acḥal d nutni sɣarayen-t
Netta ur yeɣri ur yeqqur
Azamul n ccna amaziɣ
Yecna aṭas (ɣe)f tlelli
Yenna: « D lbaṭel i ugiɣ
Ttnadiɣ lḥeqq ad yili
D Tamaziɣt kan i bɣiɣ
Tayeḍ urd iyi-d-tecqi
Aɣewwaɣ (le Rebelle) + amulli n tmettant-is 1-1933
Argaz-a d izem..
Ɣas yemmut mačči baṭel
Yemmut gedra n Tmaziɣt
Yedder am umusebbel
Iteddun ɣer twaɣit
Ɣer deffir yeǧǧa-d aɣbel
Wissen amek ad-ɣ-d-taf tmeddit
Itri deg (yi)genni ittreqriq
Tafat-is tsemɣi-d tismin
Tettaweḍ ɣer yal amḍiq
Tessaki-d akk tiɣaltin
Aɛdaysi yegra-d deg ṭṭiq
Yedder amzun ddaw n tmedlin
Aɣewwaɣ (le Rebelle) + amulli n tmettant-is 1--889
Nghan-t yimcumen…
D tafekka n Lwennas i nɣan
Tiktiwin-is ttcalint
Lemmwal-is yiwen i d-sɛan
S tmettant tura seftin-t
Yuɣal deg-neɣ d win yellan
Deg wul dima nettawi-t
Tazmalt, ass n 26.06.1998
Aɣewwaɣ (le Rebelle) + amulli n tmettant-is 1--890
Agdud iger-it s ul-is
Amulli n tmettant-is
Am wass-a i nɣan aɣewwaɣ
Tarwiḥt mi s-teffeɣ
Leḥzen yezdeɣ ulawen
D abrid yecreḍ ara naɣ
Ɣas ma d azeggaɣ
S tregwa n yidammen
Aɣewwaɣ (le Rebelle) + amulli n tmettant-is 1---379
Awal-is yenta (de)g wallaɣ
Nennuɣ ad nennaɣ
Tura d wakka d asawen.