ⵍⵎⴻⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ6
تعلم الامازيغية
ⵍⵎⴻⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ6 12428
اليكم بعض الافعال :
ⵉⵙⵓⴰ ائسوا = شرب
ⵉⴷⴷⴰ ادا = دهب
ⵉⵙⵖⴰ ائسغا = اشترى
ⵉⵛⵛⴰ ائشا = اكل
ⵉⵎⵓⵏ ائمون = رافق
ⵉⵙⵎⵓⵏ ائسمون = جمع
ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ائسوفغ = اخرج
ⵉⵙⴽⵛⴻⵎ ائسكشم = ادخل
ⵉⴽⵛⴻⵎ ائكشم = دخل
ⵉⵣⵔⵉ ائرزى = كسر
ⵉⴱⴱⵉ ائبي = قطع
ⵉⵢⵓⵜ ائيوت = ضرب
ⵉⵣⵔⴰ ازرى = راى
ⵉⵙⵎⵓⵇⵍ ائسموقل = نظر
ⵉⵏⵙⴰ ائنسا = بات
ⵉⴽⵍⴰ ائكلا = ضل
تيفيناغ للمراجعة , ⵜⵉⴼⵉⵏⵏⴰⵖ
ⵍⵎⴻⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ6 12429
الصفات :
ⴰⵎⵣⵢⴰⵏ امزيان = الصغير
ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ امقران = الكبير
ⴰⴳⵉⵣⵓⵍ اكيزول = القصير
ⵓⵙⴷⵉⴷ اوسديد = الرقيق
ⵓⵖⵣⵉⴼ اوغزيف = الطويل
ⵓⴹⵏⴰⵢ اوضناي = الغليض
ⴰⵔⵊⴷⴰⵍ ارجدال = الاعرج
ⴰⴱⵉⴹⴰⵔ ابيضار = الاعرج
ⴰⴽⵓⵛⴰⵎ اكوشام = الاعمى
ⴰⴹⵔⴹⵓⵔ اضرضور = الاصم
ⴰⵣⵉⵣⵓⵎ ازيزوم = الابكم
ⴰⵣⵔⵡⴰⵍ ازروال = ازرق العينين
ⴰⵎⵊⵊⵓⴹ امجوض = الاقرع
تيفيناغ للمراجعة , ⵜⵉⴼⵉⵏⵏⴰⵖ
ⵍⵎⴻⴷ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ6 1-2299
شكرا لاهتمامكم بتعلم اللغة الامازيغية