D awal-iw ara iɛeddin
D awal-iw ara iɛeddin 1-642
Agaz aberkan d tagerfa
Tfukk kan Tlelli tamɛayt-is ṭṭreḍqent i snat yid-sen s taḍṣa. Teɛǧeb-as nezzeh i Tin Hinan.
Tegerrez teqsiḍt-im a Tilelli, tanemmirt, tleḥqeḍ-iyi cwiṭ yis-s. Imi awal yettawi-d awal mmektaɣ-d ula d nekk yiwet-nniḍen am ta i d-temliḍ maca mecṭuḥet.
D acu i tettrajuḍ ad tt-id-tiniḍ, teẓriḍ aṭas i hemmleɣ am kemm, ama d timucuha, ama d timseɛraq, ama d timṣeḍṣa, ama d timɛayin.
Ihi ula d kemm sel-iyi-d. Dagi diɣen d argaz d tmeṭṭut i iteddun ɣer lexla-nsen. Deg ubrid mi teddun walan i sin yid-sen sin wagazen d iberkanen mebɛid ɣer yigli, ur ttwaɛqalen ara deg wakken i beɛden. Yal yiwen deg-sen d acu i iwala. Tenṭeq tmeṭṭut d tamezwarut tenna-as i urgaz-is : “ Twalaḍ ay argaz tineqqiḍt-ihin taberkant sdat-neɣ ?
Ih walaɣ-tt.
?Tzemreḍ ad iyi-d-tiniḍ d acu-tt
Ih, d tagerfa.
Awah, mačči d tagerfa, d taɣaḍt taberkant.
Ɛni teččreɣleḍ a tameṭṭut, Ayen akka i nettwali ur yezmir ara ad yili d taɣaḍt, iban d tagerfa.
La ak-d-qqareɣ d taɣaḍt taberkant.
Win yeqqar d tagerfa, tin teqqar d taɣaḍt taberkant. Skudmal teddun, skudmal ttqerriben s agaz-nni aberkan. Mi alaḥal ad t-awḍen taɣawsa-nni i walan tuffeg s igenni.
Yak nniɣ-am a tameṭṭut d tagerfa, twalaḍ-tt tuffeg.
Nekk nniɣ-ak d taɣaḍt taberkant ɣas ma tuffeg.
D ayen igerrzen a Tin Hinan. Yewɛer nezzeh ad as-tbeddleḍ ṛṛay i tmeṭṭut. Tessneḍ nezzeh ad d-tehkuḍ a tacennayt.
Tanemmirt, ula d kemm ur txuṣṣeḍ ara”.
D awal-iw ara iɛeddin 1-2771
D taɣaḍt ɣas ma tuffeg