Tissulya deg tmurt n Leqbayel
Tissulya deg tmurt n Leqbayel 1873
Tislit d yisli
Aḍris-a d yiwet n tukkist seg ungal-iw « Asirem n Yidir Azwaw », yuwi-d awal ɣef tissulya deg tmurt n Leqbayel.
D Nna Mennun akked d mmi-s Akli i iruḥen ɣer wid i iqerben snat n twaculin-a, At Waquj d Wat Umalu ad ten-id-ɛerḍen ad ddun yid-sen s axxam n Dda Ɛacur n At Waɛli ad d-ččen taḥbult, diɣ ad d-ɛeyynen Lwiza. Uwin yid-sen ccix n taddart. Mi uwḍen s axxam n teslit, irgazen kecmen s axxam n lwacul. Ɣef tɣerɣert-is ssan-d yigertilen iɣef ḍelqen yiɛdilen. Inebgawen din i qqimen, zzin-d i ccix n taddart i yebdan awal-is: « Azul akka fell-awen, sslam n Rebbi fell-awen ay at uxxam akked yinebgawen n wat uxxam. Tawacult n wat Waquj yellan ɣef tama-w tayeffust, tusa-d ass-agi ad tnaseb tawacult n Wat Waɛli yellan ɣef tama-w tazelmaḍt. Tebɣa a Dda Ɛacur ad tefkeḍ yelli-k Lwiza ad tt-yaɣ Caɛban mmi-s n mmi-s n Dda Lɛarbi n Wat Waquj yellan akka yid-neɣ. Sin n yilmeẓyen-a iɣef nennegraw ass-a, ur uḍnen ara, tazmert-nsen d tin yelhan, leɛqel n yal yiwen deg-sen igerrez, nemlal-d akken ad ten-nessemlil akken ddunit ad tkemmel tikli-s. Awal a-t-an ɣur-k a Dda Ɛacur.
Tissulya deg tmurt n Leqbayel 1-1893
Tawacult n Wat Waquj ssneɣ-tt akken ssneɣ aṭas n twaculin dagi deg taddart n Tewrirt, aqcic-nsen, ssneɣ-t diɣen, d yiwen n umdan iẓẓewren mačči d kra. Yeggra-iyi-d kan ad d-iniɣ qebleɣ nnesba-wen s tɛellaqt n Sidi Lmufeq.
Ifukk kan awal-is Dda Ɛacur, ccix n taddart yeɣra-d lfatiḥa, yuɣal yedɛa-d s lxir i kra n win yellan din, i snat n twaculin yemnasaben, i yisli d teslit iwimi yessarem ussan yeǧǧuǧǧgen. Ifukk kan awal-is, iɛeggalen n tawacult n Wat Waquj d Wakli n Wat Umalu mmɣen s nnuba sudnen aqerruy n Dda Ɛacur, akka i d lɛada. Akli ur neɣfil ara yuwi yid-s tamegḥelt, yewwet ma d kra n lewjuh n lbarud s igenni akken ad d-isel win ur nesli s tissulya n Caɛban akked Lwiza. Lexbar ad yezreɛ deg taddart mi ara steqsayen d acu-tt tegnit-a n usuffeɣ n lbarud. Wid iwalan neɣ slan ad inin d acu yeḍran.
Tissulya deg tmurt n Leqbayel 1-1894
Tiwin n teslit

Share this:https://aghucaf.wordpress.com/2017/11/06/tafugt/


GM : « Asirem n Yidir Azwaw » urɛad d-yeffiɣ.