ⴰⵎⴻⴽⵙⴰ ⴰⵎⴻⴷⵢⴰⵣ
ⴰⵎⴻⴽⵙⴰ  ⴰⵎⴻⴷⵢⴰⵣ 12501
ⵉḍ-ⴰⴳⵉ ⴰ ⵜⴰⵎⴻⴷⴷⴰⴽⴻⵍⵜ-ⵉⵡ ɛⵣⵉⵣⴻⵏ,
ⴰⴷ ⵎ-ⵉⵏ-ⴰⵔⵓɣ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵔⵓɣ ɣⴻⴼ ⵓⵇⵛⵉⵛ-ⴰ ⴰⵎⴻⵛⵟⵓ ⵃ
ⵉ ⵢⴻⵜⵜⴰⵣⵣⴰⵍⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉɣⴻⵡⴷⴰⵏ ⵏⴻⵜⵜⴰ ⵢⵓⵎⴻⵔ
ⴰⵎ ⵢⵉ ⵟ ⵉⵊ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ-ⵉⵙ ⵜⴰⵎⴻ ⵥⵥ ⵢⴰⵏⵜ
ⵙⵎⵓⵣⴳⴻⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⴻ ⵟⵟ ⵉ-ⵙ, ⴰ ⵃ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰ ⵃ ⵏⵉⵏⴰⵏ
ⵡⵉⵙⵙⴻⵏ ⵎⴰ ⵜⵃⵓⵍⴼⴰⴹ ⵉ ⵢⵉⴹⴰⵔⵔⴻⵏ-ⵉⵙ ⵃⴰⴼⵉ
Ɣⴻⴼ ⵢⵉⵙⴻⵏⵏⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵊⴻ ⴵⴵ ⵉⴳⴻⵏ ?
ⵢⴻⵜⵜⴰⵣⵣⴰⵍ ⵢⴻⴼⵔⴻⵃ ⴰⵎ ⵓⴷⴼⴻⵍ
Ɣⴻⴼ ⵜⵇⴰⵛⵓⵛⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ
ⵉⵜⵜⴻⵛⵎⵓⵎⵓ ⵃ ɣⴰⵙ ⵎⴰ ⴷ ⵉⴳⴻⵍⵍⵉⵍ
Ɣⴰⵙ ⵎⴰ ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ-ⵉⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⴰɣⴱⵓⵏⵜ
ⵢⵓⵎⴻⵔ ⴰⵎ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵜⵣⵉⵔⵉ
ⵢⴻⵛɛⴻⵛɛⴻⵏ ɣⴰⵙ ⵎⴰ ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⵢⵉⴳⴻⵏⵏⵉ-ⵙ
ⴰ-ⵜ-ⴰⵏ ⴷⵉⵀⵉⵏ, ⵢⴻⵜⵜⵙⴻⴼⴼⵉⵕ,ⵢⴻⵜⵜⴰⴹⵚⴰ
Ɣⴰⵙ ⵎⴰ ⴷ ⴰɣⵓⵔⴰⵔ ⴷ ⵜⵉⵔⵉⵔⵉⵏ ɣⴻⵔ ⵟⵟ ⴻⵔⴼ
ⵏ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ-ⵉⵙ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⵉⵙ ⵜⴰⵢⴻⵎⵎⴰⵜ.
ⵜⴰⵙⵓɣⴻⵍⵜ ⵙɣⵓⵔ ⵎⴰⵍⴻⴽ ⵃⵓⴷ
ⴰⵎⴻⴽⵙⴰ  ⴰⵎⴻⴷⵢⴰⵣ 1-2485
Ameksa amedyaz
ⴰⵎⴻⴽⵙⴰ  ⴰⵎⴻⴷⵢⴰⵣ 12501
Iḍ-agi a tameddakelt-iw ɛzizen,
Ad m-in-aruɣ akken ad ruɣ ɣef uqcic-a amecṭuḥ
I yettazzalen deg yiɣewdan netta yumer
Am yiṭij n taddart-is tameẓẓyant
Smuzget i yimeṭṭi-s, aḥlawan aḥninan
Wissen ma tḥulfaḍ i yiḍarren-is ḥafi
Ɣef yisennanen n yijeǧǧigen ?
Yettazzal yefreḥ am udfel
Ɣef tqacuct n udrar
Ittecmumuḥ ɣas ma d igellil
Ɣas ma tawacult-is d tamaɣbunt
Yumer am wayyur n tziri
Yecɛecɛen ɣas ma yemmut yigenni-s
A-t-an dihin, yettseffiṛ,yettaḍṣa
Ɣas ma d aɣurar d tiririn ɣer ṭṭerf
N yidles-is d tutlayt-is tayemmat.
ⴰⵎⴻⴽⵙⴰ  ⴰⵎⴻⴷⵢⴰⵣ 1-2485
Essaid Manssouri.

الشاعر الراعي
ⴰⵎⴻⴽⵙⴰ  ⴰⵎⴻⴷⵢⴰⵣ 12501
الليلة يا صديقي العزيز،
أكتب إليكم حدادا على هذا الطفل الصغير
الذي يجري في الحقول سعيد للغاية
مثل شمس قريته الصغيرة
استمع إلى صرخاتها، الحلوة والعطاء
هل تشعر بقدميها العاريتين؟
على زهرة الشوك؟
إيدير سعيد مثل الثلج
على قمة الجبل
كما أنه يبتسم رغم بؤسه
رغم فقر عائلته
إنه سعيد مثل القمر
الذي يضيء رغم موت سمائه
إنه هناك، يصفر ويضحك
رغم الجفاف والتهميش
من ثقافته الأمومية.
ⴰⵎⴻⴽⵙⴰ  ⴰⵎⴻⴷⵢⴰⵣ 1-2485
السعيد المنصوري.